OmidaGroupLogo
Stark Log

Stark Log

Stark Log przeobraził się z Omida Nordic, marki Omida S.A., która powstała w 2011 roku. Tworzy ją zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników zajmujących się transportem drogowym w ramach specjalizacji geograficznej w krajach nordyckich jak Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania oraz Kraje Bałtyckie. Oferta Omidy Nordic jest ukierunkowana zarówno na przewóz całopojazdowy FTL jak i częściowy LTL dzięki regularnej linii drobnicowej oraz zapleczu magazynowo-dystrybucyjnym. Dodatkowo w swojej palecie usług oferuje transport ponadnormatywny oraz ekspresowy w ramach transportu dedykowanego. Omida Nordic zapewnia organizację odpraw celnych oraz profesjonalne doradztwo.

oddziały

pracowników

pojazdów wyposażonych w GPS

transportów rocznie
Transport całopojazdowy FTL

Stark Log w ramach specjalizacji terytorialnej oferuje codzienne połączenia z / do Polski i krajów sąsiedzkich, a także transport kabotażowy w danym kraju i pomiędzy krajami nordyckimi. W oparciu o wielofunkcyjny i w pełni wyposażony tabor realizujemy różne grupy ładunkowe. Bezpieczeństwo powierzonych nam ładunków jest dla nas sprawą nadrzędną, dlatego flota będąca w naszej dyspozycji posiada całodobowy monitoring pojazdów. Aby sprostać wymaganiom klientów w zakresie rozwiązań transportowych, Stark Log koncentruje się na najbardziej efektywnym i praktycznym rozwiązaniu dla każdego rodzaju transportu.

Transport drobnicowy i częściowy LTL

Stark Log w ramach transportu drogowego drobnicy i ładunków częściowych posiada stałą linię w eksporcie i imporcie z krajami nordyckimi i bałtyckimi oferując regularne i bezpośrednie dostawy zgodnie z potrzebami klienta. Usługę LTL realizuje w oparciu o sieć dystrybucji krajowej, magazyny przeładunkowe i odpowiednio dopasowany tabor.

Przeprawy Promowe

Głównym elementem składowym transportu w ramach krajów nordyckich są przeprawy promowe. Omida Nordic dzięki wieloletniej współpracy z armatorami i agentami promowymi posiada stałe miejsca promowe dające gwarancję dostawy na czas. Relacje Stark Log z wybranymi dostawcami charakteryzują się długoterminową i pełną zaufania współpracą, w której stawia się na wydajność, jakość, elastyczność i rozwój kosztów z korzyścią dla obu stron.

Transport ekspresowy

Stark Log oferuje swoim klientom ekspresowy transport dedykowany w oparciu o odpowiednio dobrany środek transportu w przypadku gdy mniejsze jednostki ładunkowe naszych klientów wymagają natychmiastowej dostawy, bądź gdy specyfika ładunku nie pozwala na łączenie go z innymi grupami ładunkowymi lub pojawiają się ograniczenia tonażowe w miejscach odbioru i dostawy towaru.

Transport ponadgabarytowy

Stark Log oferuje pełen zakres usług jakie są związane z transportem ponadnormatywnym na terenie krajów nordyckich i bałtyckich. Organizacja przewozu zlecenia typu Project Cargo wymaga niezwykłej staranności w planowaniu trasy przejazdu, a także znajomości uwarunkowań wynikających ze specyfiki ładunku. Uwzględniając rozmiar i rodzaj towaru zespół specjalistów dobiera jednostkę transportową, która bezpiecznie i sprawnie dostarczyła przesyłki na miejsce docelowe.

Magazynowanie

Stark Log dysponuje zapleczem magazynowym, w których odbywają się działania konsolidacyjne służące realizacji linii drobnicowej. Główny HUB przeładunkowy mieści się w Toruniu, natomiast w Warszawie, Gdyni i Szczecinie znajdują się magazyny wspierające. W ramach usługi magazynowania Stark Log zapewnia możliwość dystrybucji, składowania, przeładunku, przepakowywania towarów oraz innych dodatkowych usług logistycznych.

Usługi Consultingowe

Zespół Stark Log zapewnia kompleksową obsługę klienta pod względem doradczym, dokumentacyjnym, operacyjnym i po-sprzedażowym na podstawie wypracowanych standardów współpracy z klientem nordyckim. Kluczowym elementem działalności jest posiadanie wykwalifikowanego personelu, który dzięki swojej fachowej wiedzy, narzędzi i doświadczeniu służy pomocą na każdym etapie procesu logistycznego. Stark Log posługuje się formularzami zapytań ofertowych, dzięki którym klient może w łatwy sposób wycenić transport, a zespół specjalistów zaproponuje najlepsze rozwiązania optymalizujące transport w zakresie kosztów, czasu dostawy i innych istotnych elementów z wypracowaniem alternatywnych rozwiązań – www.starklog.pl

OmidaGroupLogo

Witryny spółek

Omida Sea & Air LogoOmida LogisticsStark LogVirtus LogisticsBPO Champions

Copyright 2021 - Omida SA